14 kwietnia 2018

BĄDŹ TAM Z NAMI!

14 kwiecień 2018

BĄDŹ TAM Z NAMI!

Wydarzenie towarzyszące:

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Oratorium Świętej Kingi w Bochni, Plac świętej Kingi 9

8:30-9:00 Rejestracja uczestników

9:00 Otwarcie konferencji

ks. Ryszard Podstołowicz –Kustosz Bazyliki Mniejszej św. Mikołaja

Wystąpienia prelegentów:

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
„Wymiary budowania wspólnoty w pedagogice Jeana Vaniera”

dr Aneta Rayzacher-Majewska (UKSW)
„Niezastąpiona rola rodziców osoby z niepełnosprawnością intelektualną
w ich integralnym rozwoju”

ks. dr hab. Jacek Siewiora, prof. MWSE
„Odczytanie niepełnosprawności w duchu wiary”

s. dr hab. Maria Loyola Opiela, prof. KUL
„Wczesna edukacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną szansą
jego integralnego rozwoju i wychowania”

dr Andrzej Grudziński (AIK)
„Starość jako etap życia człowieka w rozumieniu Jeana Vaniera”

ks. dr Tadeusz Michalik (WTST UPJP II)
„Ochrona dziecka z niepełnosprawnością intelektualną przed przemocą seksualną”

10:30-10:45 Przerwa kawowa

mgr Joanna Wołos (KUL)
„Koncepcja wychowania wspólnotowego Jeana Vaniera”

ks. dr Damian Fleszer (PWT)
„Rola kapelana we Wspólnocie Wiara i Światło”

ks. Tomasz Janik (AGH)
„Człowiek jako najważniejszy kapitał wspólnoty”

ks. mgr lic. Sebastian Musiał (UW)
„Dyskurs o nazywaniu, czyli jak doszliśmy do »osoba z« ”

ks. mgr lic. Andrzej Jasnos (KUL)
„Relacyjność osób we Wspólnocie Wiara i Światło”

Sesja posterowa

11:45 Zakończenie I części konferencji 

12:00 Uroczysta msza św.

Bazylika Świętego Mikołaja, pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Jeża

13:30 Otwarcie II części konferencji

ks. Zbigniew Szostak – pierwszy kapelan Wspólnoty Wiara i Światło w Bochni

ks. Tomasz Cwenar – obecny kapelan Wspólnoty Wiara i Światło w Bochni

Podsumowanie przedpołudniowej sesji

Wystąpienia zaproszonych gości

spektakl

„POD SKRZYDŁAMI ANIOŁÓW”

w wykonaniu członków wspólnoty
Wiara i Światło według scenariusza mgr Agnieszki Kani

15:00 Zakończenie 

AGENDA

8:30-9:30

Rejestracja uczestników
9:00
Otwarcie konferencji

10:30-10:45

Przerwa kawowa

11:45

Zakończenie I części konferencji

12:00

Uroczysta msza św.

13:30

Otwarcie II części konferencji

15:00

Zakończenie

ZOBACZ PLAKAT: