DZIAŁALNOŚĆ I CELE WSPÓLNOTY

JAKIE SĄ CELE WSPÓLNOTY?

Wspólnoty Wiara i Światło (na całym świecie) składają się przede wszystkim z Przyjaciół z niepełnosprawnością, czyli osób, które są w różnym stopniu upośledzone umysłowo i w różnym wieku: dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Celem wspólnoty jest umożliwienie im nawiązania więzi z pozostałymi osobami. Nieodłącznym elementem jest też budowanie braterskich więzi pomiędzy wspólnotami. Jak powtarza Jean Vanier – twórca Wiary i Światła – głównym celem Wspólnot jest wprowadzenie osób upośledzonych umysłowo we wspólnotę Kościoła, jak również uwrażliwienie Kościoła na szczególne wartości, jakie niosą właśnie ci ludzie, którzy na ogół są odrzucani i usuwani na margines. Istotą ruchu jest okazywanie Bożej miłości wobec tych, których natura uczyniła słabszymi.

JAKIE SĄ CELE WSPÓLNOTY?

Wspólnoty Wiara i Światło (na całym świecie) składają się przede wszystkim z Przyjaciół z niepełnosprawnością, czyli osób, które są w różnym stopniu upośledzone umysłowo i w różnym wieku: dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Celem wspólnoty jest umożliwienie im nawiązania więzi z pozostałymi osobami. Nieodłącznym elementem jest też budowanie braterskich więzi pomiędzy wspólnotami. Jak powtarza Jean Vanier – twórca Wiary i Światła – głównym celem Wspólnot jest wprowadzenie osób upośledzonych umysłowo we wspólnotę Kościoła, jak również uwrażliwienie Kościoła na szczególne wartości, jakie niosą właśnie ci ludzie, którzy na ogół są odrzucani i usuwani na margines. Istotą ruchu jest okazywanie Bożej miłości wobec tych, których natura uczyniła słabszymi.

FUNKCJONOWANIE WSPÓLNOTY

WSPÓLNOTA

SPOTKANIA

Każde spotkanie to czas wspólnej rozmowy i wzajemnego słuchania, dzielenia się także w małych grupkach, co pozwala każdemu wyrazić się przy pomocy słowa, rysunku, gestu, pantomimy. W ten sposób staramy się być razem, dźwigać wzajemnie swoje ciężary. 

WSPÓLNOTA

RADOŚCI

Spotkania wypełnione są momentami radości, kiedy razem śpiewamy, tańczymy lub dzielimy się wspólnym posiłkiem. Czasem zapraszamy gości, którzy poruszeni są tym, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną może stworzyć tak radosna atmosferę. 

WSPÓLNOTA

MODLITWY

Jezus jest obecny w naszych spotkaniach i świętowaniu. Pomaga nam żyć we wspólnocie miłością i wiernością. Spotykamy Go na modlitwie, w Eucharystii, podczas innych spotkań modlitewnych.

WSPÓLNOTA

PRZYJAŹNI

Przyjaźń pogłębia się w miarę wspólnie spędzonego czasu i przez wzajemną obecność. Dzielimy się swoim życiem, lękami, marzeniami. Wspólnie żartujemy, pomagamy sobie nawzajem, spożywamy wspólnie posiłki.

FUNKCJONOWANIE WSPÓLNOTY

WSPÓLNOTA

SPOTKANIA

Każde spotkanie to czas wspólnej rozmowy i wzajemnego słuchania, dzielenia się także w małych grupkach, co pozwala każdemu wyrazić się przy pomocy słowa, rysunku, gestu, pantomimy. W ten sposób staramy się być razem, dźwigać wzajemnie swoje ciężary. 

WSPÓLNOTA

RADOŚCI

Spotkania wypełnione są momentami radości, kiedy razem śpiewamy, tańczymy lub dzielimy się wspólnym posiłkiem. Czasem zapraszamy gości, którzy poruszeni są tym, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną może stworzyć tak radosna atmosferę. 

WSPÓLNOTA

MODLITWY

Jezus jest obecny w naszych spotkaniach i świętowaniu. Pomaga nam żyć we wspólnocie miłością i wiernością. Spotykamy Go na modlitwie, w Eucharystii, podczas innych spotkań modlitewnych.

WSPÓLNOTA

PRZYJAŹNI

Przyjaźń pogłębia się w miarę wspólnie spędzonego czasu i przez wzajemną obecność. Dzielimy się swoim życiem, lękami, marzeniami. Wspólnie żartujemy, pomagamy sobie nawzajem, spożywamy wspólnie posiłki.

KAPŁANI

Chcąc być blisko Boga i kroczyć drogą wiary do Wspólnot należą (niestety nie do każdej) kapłani, pełniący funkcję kapelana, opiekuna duchowego. Ich zadaniem jest przede wszystkim służyć sakramentami – zarówno Rodzicom i Paszczakom, jak i Przyjaciołom z Niepełnosprawnością.

Wiara i Światło oferuje kapłanom możliwość odkrycia na nowo serca ewangelii, dobrej nowiny Jezusa Chrystusa, którą głoszą ubodzy, a także odnalezienia źródła odnowy swojej posługi.

JEST JESZCZE KTOŚ

Jest ON. Zawsze w centrum wszystkich spotkań, działań i wszelkiej aktywności – to JEZUS! Ten, który kocha bez względu na to, kim jesteśmy i jacy jesteśmy. Który uczy jak kochać siebie i drugiego człowieka – tak po prostu.